వెన్నెల గువ్వ 1

వెన్నెల గువ్వ ..పూర్తి కథ   అత‌డి రాక తెలుసుకుని తుర్రున ఎదురు వెళ్ళింది వెన్నెల గువ్వ మూల మ‌లుపు తిరుగు తుండ‌గానే...

వెన్నెల గువ్వ

సీమ జాన‌ప‌దం

బొటిక నేలు దరువు …కథ

ఈ రోజు

ఈ రోజు నా మేనల్లుడు అనిల్ పాల్ చక్రవర్తి bible కాలాగే లో డిగ్రీ పట్టా పుచ్చు కున్నాడు ఆ సందర్బంగా

నేను విడిచి వచ్చిన దారి

మా ఊరి అందాలు

మా సగిలేరు కొత్త ఫోటోలు sagileru