ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

images
ప్రభువెక్కిన పల్లకి కాదోయ్
అది మోసిన బోయి లెవ్వరు
చార్మినార్ నిర్మాణానికి
రాళ్లెత్తిన కూలి లెవ్వరు ….

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *