బెడ్స కోడి

bedsa-kodi
ఇంత ఎత్తుగా కనిపిస్తున్న ఈ బెడ్స కోడి వయసు తొమ్మిది నెలలు మాత్రమే దీని ధర మాత్రం అయిదు వేలు

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *