మా స‌గిలేరు సోయ‌గం

ఒక‌ప్ప‌టి మా స‌గిలేరు అందాలు ..నిండుగా నీల్లు.. జంబు తుంగ‌ల‌తో ఇలా క‌ళ‌క‌ళ లాడేది … ఇప్పుడు చుక్క నీరు లేకుండా వెల‌వెలా పోతోంది

Save

Save

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *