రాయలసీమ వాసులు ఉద్యమించాల్సిన సమయం ఇది

Seema-Yekkillu-Title-2
మన మునుపటి తరాల వెర్రి తనం వల్ల కర్నూల్ లో ఉన్న మన రాజధానిని వదిలేసుకున్నాము..ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందే ఇన్నాళ్ళు మన రాజధానిగా కొనసాగిన హైదరాబాద్ తో సహా తెలంగాణా విడిపోయింది …రాష్టం రెండుగా చీలి పోయింది ..ఇప్పుడు రాజధాని మనకు ఇవ్వడం లేదు …ఎందుకని ??? ఆంధ్ర రాష్టం..ఏర్పడినప్పుడు కర్నూల్ ను రాజధానిగా ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి ఏమయింది..కుల, ధన , అధికారం వల్ల మన రాయలసీమకు రావలసిన రాజధాని మనకు రాకుండా పోతోంది..కాలిగా ఉన్న మిగులు భూముల్లో కాకుండా పంటలు పండే భూముల్లో కొత్త రాజధానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ..కరువు కాట కాలే కాకుండా ఇలా రాజకీయ కుట్రల వల్ల కూడా మన రాయల సీమకు తీరని అన్యాయం జరుగుతోంది…రాష్ట విబహజనతో నివ్వెర బోయి చూస్తున్న రాయసీమ వాసుల్లారా మేల్కొనండి మన హక్కుల కోసం పోరాడాల్సిన సమయం ఇదే… ఇప్పుడు మనం మౌనంగా ఉంటె మన భావి తరాల భవిషత్తు అగమ్య గోచరమే కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సీమ బిడ్డ ఉద్యమించాలి

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *