సీమ జాన‌ప‌దం

బుంగా ఖ‌రీదివ్వ‌రా ఓ పిల్ల‌డా నా బుంగా ఖ‌రీదివ్వ‌రా
బుంగా ఖ‌రీదిచ్చి పోకుంటే నిన్నొక అంగైన సాగ‌నివ్వరా
పిల్ల‌డా నా బుంగా ఖ‌రీదివ్వ‌రా
స‌క్క‌ద‌నాల బుంగ స‌క్క‌ద‌నాల బుంగ ……bungaa copy

Recommended For You

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *