కృష్ణానగర్ కథలు నామాలమూర్తి

నామాలమూర్తి   విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు   సినిమావేషాల కోసం ఆగని ప్రయత్నం http://www.youtube.com/watch?v=SxSSKSNl_Y0 Read more »

జొన్నలగడ్డ కృష్ణానగర్ కథలు

పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా సినిమా ప్రయత్నంలో వున్న జొన్నలగడ్డ    http://www.youtube.com/watch?v=Qm7iJPf46OI Read more »

ఉడతా సరోజిని కృష్ణనగర్ కథలు

దేవదాస్ సినిమాలో ఓ దేవదా చదువు ఇదేనా పాట పాడింది ఈమే.. https://www.youtube.com/watch?v=qAxUcqPBlcc Read more »

జగదీశ్వరి కృష్ణానగర్ కథలు

[youtube AWJMUhjyI_E] ఆమెఅద్భుతమైన నటి.. కానీ వేషాలు రావడం లేదు Read more »

ధన్ రాజ్ కృష్ణానగర్ కథలు

జీవితం అనేది ఎన్నో మలుపులు తిరుగుతుంది.దాన్ని ముందుగా ఎవ్వరూ ఊహించలేరు..అలాంటిదే ధన్ రాజ్ జీవితం [youtube eflfLiCeKsk] Read more »

ఫిష్ వెంకట్ – కృష్ణానగర్ కథలు

[youtube ZO0Q6ZI76Qw] కృష్ణానగర్ కథల్లో ఫిష్ వెంకట్ కథ ఎందరినో ఆకట్టుకుంది. చిన్న రౌడీ వేషాలు వేసే ఫిష్ వెంకట్ ఇప్పుడు కామెడీ కూడా పండిస్తున్నాడు. Read more »