కవుజు పిట్ట బిర్యాని

కవుజు పిట్ట బిర్యాని చాలా బాగుంటుంది. అటవీ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఈ కవుజు పిట్టలు దొరుకుతాయి. ఇవి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అంత రుచిగా ఉంటాయి. రాయల సీమలో కంజు పిట్ట బిర్యాని చాలా ఫేమస్..మరీ ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో... Read more »