వర్షాకాలం…మా సగిలేరు

ఎండా కాలం పూర్తిగా ఎండిపోయి అక్కడక్కడా కొంచెం తేమ మాత్రమే ఉండే మా సగిలేరు తొలకరి వానలకు పులకరిస్తుంది. నంద్యాల అడవుల్లో మొదలయ్యే ప్రయాణం బద్వేలు దాటిన తరువాత అట్టూరు మండలం వద్దగల  పెన్నా నది వరకు సాగుతుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పెన్నాలో కలుస్తుంది.... Read more »

గంజిబువ్వ కథ

[ఈ కథ 06 మార్చ్ 2011 సాక్షి దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురించబడింది.] శెంప మింద, శెవి మింద నీళ్ళ సుక్కలు తపక్ తపక్‌మని పడతాంటే, మాంచి నిద్దర్లో వున్నె నేను ఉలిక్కిపడి లేసి కూచ్చుంటి. కూచ్చుంటే ఇంగొక పక్క నుండి పడతాండయి. అట్టిట్ట... Read more »