గోంగూర పచ్చడి

సిగ్గుతో ముడుచుకు పోతున్నట్లు ఉన్న గోంగూర…..పాలెగాడి మీసంలా వంపు తిరిగి ఉన్న పచ్చి మిరపకాయలు.. బట్టలు విప్పుకున్న వ్యాంప్ లా ఎక్స్ పోజింగ్ చేస్తున్న ఉల్లిగడ్డ..ఈ మూడింటిని ఒక గిన్నెలో వేసి తగినన్ని నీళ్ళు పోసి ఉడికించి ముందు పచ్చి మిరపకాయలు కాస్తంత ఉప్పు... Read more »