మా ఊరికి చారుహసన్ కు ఉన్న సంబధం

కమల్ హాసన్ సోదరుడు చారుహాసన్ కు మా ఊరు కలసపాడు తో  అనుబంధం ఉంది. సంవత్సరం గుర్తు లేదు కాని అది 1985 తరువాత అనుకుంటాను. మారుతీ కార్లు వచ్చిన కొత్తలో మా ఊరికి మారుతి కారులో వచ్చారు చారుహాసన్…కారులో వెళుతున్న ఆయన్ను నేను... Read more »