శిర్రాకు కూర

శిర్రాకు అనే ఆకు కూర నా చిన్నతనంలో తినేవాడిని..మా అమ్మ దాన్ని చాలా కమ్మగా వండిపెట్టేది… నేను పుట్టినప్పటినుండి పాతిక సంవత్సరాల వరకు మా ఊరిలోనే జీవించాను. అప్పటి వరకు ప్రతి ఏడాది తినే వాడిని.. హైదరాబాద్ కు వచ్చిన తరువాత ఎప్పుడైనా ఆ... Read more »

గంజిబువ్వ కథ

[ఈ కథ 06 మార్చ్ 2011 సాక్షి దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధంలో ప్రచురించబడింది.] శెంప మింద, శెవి మింద నీళ్ళ సుక్కలు తపక్ తపక్‌మని పడతాంటే, మాంచి నిద్దర్లో వున్నె నేను ఉలిక్కిపడి లేసి కూచ్చుంటి. కూచ్చుంటే ఇంగొక పక్క నుండి పడతాండయి. అట్టిట్ట... Read more »

నేను చేసిన నాటు కోడి పులుసు

[youtube 7KGPEiUitRE] నాటు కోడిపులుసు… అలసంద వడలు రాయలసీమలో కనుమ పండుగ నాడు ప్రతి ఇంటా చేసుకుంటారు. ప్రపంచీకరణ తరువాత పల్లె జీవితాలు మారి పోయాయి. నా చిన్న తనంలో కట్టెలతో పొయ్యి మీద వంట చేసేవారు. మట్టి పాత్రలు వాడే వారు. ఈ... Read more »

సగిలేరుకు స్వాగతం!

ఎంతో ఆసక్తితో సినీ, సాహితీ విశేషాల్ని నా నుంచి ఆశిస్తున్న అభిమానులకూ మిత్రులకూ శుభాకాంక్షలు. మా ఊరి పక్క యేరు సగిలేరు. ఆ యేటి మీది మమకారంతో సగిలేరు డాట్ కామ్ అనే పేరుతో ఈ వెబ్ సైట్ ప్రారంభించాను. రచయితగా, సినీ జర్నలిస్టుగా... Read more »