పులస చేపల పులుసు తయారీ విధానం

పులసలు రెండు రకాలు. పోతుపులస, ఆడపులస. ఆడపులస నే ‘శనగ పులస’ అని కూడా అంటారు. గోదారిలో మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కన్నా, రాజమండ్రి దగ్గర దొరికిన పులస ఎక్కువ రుచిగా ఉంటుంది. మరి ఇంత ఖరీదైన పులస తో రుచికరమైన పులుసు పెట్టడం అంత... Read more »

నేను చేసిన నాటు కోడి పులుసు

[youtube 7KGPEiUitRE] నాటు కోడిపులుసు… అలసంద వడలు రాయలసీమలో కనుమ పండుగ నాడు ప్రతి ఇంటా చేసుకుంటారు. ప్రపంచీకరణ తరువాత పల్లె జీవితాలు మారి పోయాయి. నా చిన్న తనంలో కట్టెలతో పొయ్యి మీద వంట చేసేవారు. మట్టి పాత్రలు వాడే వారు. ఈ... Read more »