పులస చేపల పులుసు తయారీ విధానం

పులసలు రెండు రకాలు. పోతుపులస, ఆడపులస. ఆడపులస నే ‘శనగ పులస’ అని కూడా అంటారు. గోదారిలో మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కన్నా, రాజమండ్రి దగ్గర దొరికిన పులస ఎక్కువ రుచిగా ఉంటుంది. మరి ఇంత ఖరీదైన పులస తో రుచికరమైన పులుసు పెట్టడం అంత... Read more »

సగిలేరుకు స్వాగతం!

ఎంతో ఆసక్తితో సినీ, సాహితీ విశేషాల్ని నా నుంచి ఆశిస్తున్న అభిమానులకూ మిత్రులకూ శుభాకాంక్షలు. మా ఊరి పక్క యేరు సగిలేరు. ఆ యేటి మీది మమకారంతో సగిలేరు డాట్ కామ్ అనే పేరుతో ఈ వెబ్ సైట్ ప్రారంభించాను. రచయితగా, సినీ జర్నలిస్టుగా... Read more »