వర్షాకాలం…మా సగిలేరు

ఎండా కాలం పూర్తిగా ఎండిపోయి అక్కడక్కడా కొంచెం తేమ మాత్రమే ఉండే మా సగిలేరు తొలకరి వానలకు పులకరిస్తుంది. నంద్యాల అడవుల్లో మొదలయ్యే ప్రయాణం బద్వేలు దాటిన తరువాత అట్టూరు మండలం వద్దగల  పెన్నా నది వరకు సాగుతుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పెన్నాలో కలుస్తుంది.... Read more »