మా సగిలేరు కొత్త ఫోటోలు sagileru

Read more »

Sagileru-సగిలేరు ఇంకా నిండలేదు..నేనింకా ఊరికి వెళ్ళలేదు

మా ఊరికి (కలసపాడు) వెళదామని  చాలా కాలంగా అను కుంటున్నాను. ఎందుకంటే చాలా రోజులైంది. ఒక్కసారి ఊరికి వెళితే అమ్మా…నాన్నల సమాధులకు మొక్కవచ్చు..అంతే కాకుండా నా జ్ఞాపకాల ను ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవచ్చు… అక్కడక్కడా ఉండే చిన్న నాటి స్నేహాలను కలసి రావచ్చు అన్నిటికంటే... Read more »

మా సగిలేరు వరద ఫోటో

హమ్మయ్యా మా సగిలేరు ఫోటోలు మా అళ్ళు ళ్ళు వినిల్ ప్రేమ్ చంద్…డానియెల్ రిచర్డ్ పంపారు…చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా సగిలేరు అసలు స్వరూపాలు ఇవి. నాకు మా ఊరి గురించి  అక్కడి మా ఏరు ఫోటోల గురించి నాకు దొరకవు అని బాధ... Read more »

కవుజు పిట్ట బిర్యాని

కవుజు పిట్ట బిర్యాని చాలా బాగుంటుంది. అటవీ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఈ కవుజు పిట్టలు దొరుకుతాయి. ఇవి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అంత రుచిగా ఉంటాయి. రాయల సీమలో కంజు పిట్ట బిర్యాని చాలా ఫేమస్..మరీ ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో ఉన్న అటవీ ప్రాంతంలో... Read more »